DOBRO DOŠLI

PRODOCK D.O.O

Firma koja je specijalizovana za tretmane otpadnih voda. Prečistači otpadnih voda – podzemni rezervoari – drugi proizvodi.

transparent.png
Пусти видео запис

Imamo sjajnu vest!

Septička jama ima alternativu!

Interesuju Vas bio septičke jame?

To znači da brinete o životnoj okolini. Voda prekriva 70% naše planete, od čega je samo 2.6% pijaća voda.

PRODOCK D.O.O. Beograd nudi postrojenja po zaštićenoj tehnologiji Vertical Flow Labyrinth. Prečistači otpadnih voda koriste tehnologiju koja obezbeđuje visok kvalitet tretirane vode kao i niske troškove investiranja i rada.

bio septičke jame

FEKALNA VODA POSTAJE ČISTA?

Fekalna voda postaje čista!

Prečišćena otpadna voda može se ispustiti u površinske ili podzemne vode, reciklirati za navodnjavanje travnjaka i ukrasnog zelenila ili koristiti u tehničke svrhe nakon filtracije.

Bio septičke jame koriste tehnologiju kroz proces aktiviranog mulja u stalnom protoku sa uklanjanjem biološkog azota i fosfora, čime se sledeći procesi kombinuju u jednom rezervoaru:

 • Mehaničko predtretiranje
 • Prikupljanje viška mulja
 • Biološka prerada uz pomoć procesa slabo opterećenog aktiviranog mulja
 • Separacije prerađene vode iz aktiviranog mulja u poslednjoj komori za prečišćavanje
 • Balansiranje protoka fluktuirajućeg ulaza otpadnih voda u komori za zadržavanje (retenciona komora)…

GDE JE PRIMENA?

Bio septičke jame za Porodične kuće, vikendice

Dosadio vam je nepodnošljiv smrad koji ispuštaju septičke jame, komšije se stalno žale? Prečistači otpadnih voda (bio septičke jame) AT6 – AT20 rezidencijalna postrojenja konstruisana su za prečišćavanje kanalizacione vode u porodičnim kućama ili vikendicama, rešenja koja donose korist za svako domaćinstvo:

 • Čiste vodu direktno na izvoru zagađenja
 • Niski operativni troškovi
 • Rad do 8 puta jeftiniji u odnosu na septičku jamu
 • Prečišćena voda visokog kvaliteta
 • Ponovna upotreba prečišćene vode
 • Tiho, bez mirisa
 • Ispunjava propisani standard EN 12566-3

Prečišćena otpadna voda može se ispustiti u površinske ili podzemne vode, reciklirati za navodnjavanje travnjaka i ukrasnog zelenila ili koristiti u tehničke svrhe nakon filtracije.

 

NAJPRODAVANIJE IZ PONUDE

AT 6 - Prečistač otpadnih voda za četvoročlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215376135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1400 mm
1800 mm
1300 mm
1150 mm
125/125

260.159,00 din

AT 8 - Prečistač otpadnih voda za šestočlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215375135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1400 mm
2200 mm
1700 mm
1500 mm
125/125

316.386,00 din

prečistači otpadnih voda

AT 10 - Prečistač otpadnih voda za osmočlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215376135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1750 mm
2000 mm
1500 mm
1250 mm
125/125

421.092,00 din

OSIM REZIDENTALNIH OBJEKATA?

Srednja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

AT 30 – AT 250 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda namenjena su za kanalizacione vode blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajne objekte, restorane, proizvodna preduzeća, industrijske parkove.

Ovalni sistem za prečišćavanje otpadnih voda Aquatec uključuje:

 • Biološki reaktor jedinice za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Vazdušna pumpa integrisana u poklopac POV.
 • Upravljačka jedinica AQC Basic sa GSM daljinskim upravljačem.
 • Vazdušna pumpa ili pumpe s obzirom na tip POV.
 • 230V utikač.

Nakon prethodnog prečišćavanja industrijskih otpadnih voda sa organskim zagađenjem, postrojenja dodatno tretiraju vodu iz fabrika za preradu mesa, mlekara i klanica, vinarija itd. Takođe, prečišćena voda se može ispuštati u površinske ili podzemne vode, odnosno može se ponovo koristiti za navodnjavanje.

IMA LI JOŠ VEĆIH SISTEMA?

Velika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Prečistači otpadnih voda AT 300 do AT 2000 MAXI dizajnirani su za centralizovana rešenja za prečišćavanje otpadnih voda u opšinama do 2000 ES.

Po kapacitetu mogu da prihvate od 45 do 300 kubnih metara dnevno. Isporučuju se kao kompletna tehnološka linija koja obezbeđuje pumpnu stanicu, mehanički predtretman, rezervoar za homogenizaciju, upravljanje muljem i kompletnu tehnički infrastrukturu. Paralelnim povezivanjem pojedinačnih bioloških rekatora osigurana je mogućnost stepenaste izgradnje.

Koriste se za prečišćavanje kanalizacionih i komunalnih otpadnih voda za opštine za 2000 ekvivalent stanovnika.

Nakon biološkog ili tercijarnog tretmana, prečišćena voda se ispušta u površinske vode.

GDE SE SKLADIŠTI PREČIŠĆENA VODA?

PODZEMNI REZERVOARI ZA SKLADIŠTENJE PREČIŠĆENE VODE

Rezervoari za vodu su 100% vodootporni, proizvedeni roto tehnologijom oblikovanja. Eliminišu mogućnost pojave podzemne vode, a imaju višestruku primenu kako u podzemnim tako i u nadzemnim uslovima.

Podzemna upotreba

 • Rezervoar za kišnicu
 • Rezervoar za pumpe
 • Akumulacioni rezervoar za kanalizacionu vodu
 • Za navodnjavanje

Nadzemnja upotreba

 • Rezervoar za kišnicu
 • Rezervoar za fermentaciju voća
rezervoar za bio septičke jame

KAKO SE INSTALIRA CEO SISTEM?

Bio septičke jame jednostavno se ugrađuju!

Ugradnja zahteva profesionalca ili supervizora od strane naše kompanije koji mora biti prisutan na gradilištu.

1. Iskopavanje određenog prostora za bioprečistače AT 6 – AT 20:

 • Iskopati rupu
 • Izbetonirati armiranu betonsku ploču debljine min. 150 mm sa dozvoljenim odstupanjima u svim pravcima +/- 5 mm;
 • Napraviti brazde koje su usmerene ka centru iskopa za ulaznu/izlaznu cev;

2. Postupak za ubacivanje postrojenja i povezivanje:

 • Smanjiti nivo podzemnih voda ispod nivoa iskopa;
 • Ponovo proverite ravnost armirano-betonske podne ploče (dozvoljena tolerancija +/- 5 mm u svim pravcima).

GARANCIJA KVALITETA?

Sertifikati i patenti

U zemljama EU mogu se instalirati samo ona postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja su sertifikovana u skladu sa normom EN 12566-3

Slovačka Republika, kao članica EU, primjenjuje evropsko zakonodavstvo za stambena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Postrojenja Aquatec dobila su Eurocertificate na osnovu dugoročnog ispitivanja efikasnosti prečišćavanja u skladu sa EN 12566-3, koje je izvela kompanija PIA GmbH iz Ahena, Nemačka. 

Aquatec poseduje Zlatnu plaketu za prečišćavanje otpadnih voda na sajmu CONECO 2008, a takođe i 2016. godine.

Aquatec proizvodi mogu se naći širom Evrope, i na svetskim tržištima poput Kine, Rusije itd.

DA LI INVESTIRATI?

Višestruko se isplati!

Menjajući sebe, menjajmo svet! Odlukom da instalirate bio prečistač vode dali ste značajan doprinos očuvanju životne sredine. Ne treba zanemariti i dugoročne ekonomske beneficije ove investicije.

bio septičke jame primena
OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Prestajete da budete zagađivač, priroda će biti zahvalna

RECIKLIRANA VODA

Manji računi za vodu, tehnička voda za upotrebu

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

I do 8 puta manji troškovi u odnosu na septičku jamu

KRAJ NEPRIJATNIM MIRISIMA

Komšije će biti zahvalne, a prvenstveno Vi i vaši ukućani

GARANCIJA KVALITETA

Ispunjava propisani standard EN 12566-3, proizvođač iz Slovačke, EU

KVALITETNA PODRŠKA

Prodock d.o.o. je uvek tu za Vas

MOŽDA ĆE VAS INTERESOVATI I…

Šaht za vodomer

Zaboravite na klasične i skupe šahtove za vodomer. Neprikosnoven odnos cene i kvaliteta presudiće da se odlučite za naš šaht za vodomer koju je veoma jednostavno ugraditi i koristiti.

Šahtovi su proizvedeni tehnologijom roto-kalupljenja plastike. Da bi se obezbedila visoka čvrstoća i statička otpornost, omotač rezervoara je napravljen od visokokvalitetnog (PE) polietilena. Postoje različite vrste omotača u zavisnosti od modela VS:

 • Rotaciono oblikovani omotač rezervoara
 • Dugotrajnost
 • Mala težina
 • Jednostavna manipulacija
 • Ugradnja bez betona
 • Nenadmašna cena naspram kvaliteta
 • Vodometar otporan na smrzavanje
 • Poklopac koji se može zaključati

VS šaht se sastoji od monolitnog plastičnog rezervoara čije dimenzije i oblik (ekscentrično lociran revizioni ulaz) omogućavaju nesmetan ulazak korisnika radi instalacije, zamene ili očitvanja vodomera…

ZAINTERESOVANI STE?

Kontaktirajte nas!

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili su Vam potrebna dodatna pojašnjenja, ne ustručavajte se da nas kontaktirate!

Adresa

Braće Vučković 48a, Beograd

Telefon

+381 63 537 554

Email

office@prodock.rs