You are currently viewing Prečistače otpadnih voda sada možete nabaviti u pola cene!

Prečistače otpadnih voda sada možete nabaviti u pola cene!

DOBRE VESTI!

Prečistače otpadnih voda sada možete nabaviti u pola cene.
Svojim Pravilnikom o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima Ministarstvo poljoprivrede bliže je definisalo uslove za dobijanje podsticaja koji obuhvataju investicije, između ostalih i u sektoru ruralnog turizma.

Pravo na korišdenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom imaju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2) preduzetnik,
3) pravno lice:

Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna pladanja.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 15.11.21.

Saznajte više, prijavite se – preuzmite dokumenta na sledećim linkovima:

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Konkurs nepoljoprivredne aktivnosti 2021

Prijava na konkurs za nepoljoprivredne aktivnosti

Оставите одговор