BIO PREČISTAČI

Srednja postrojenja za prečišćavanje vode

AT 30 - AT 300 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda namenjeni su za komunalne vode blokova kuća, malih sela, delova sela, smeštajne objekte, restorane, proizvodna preduzeća, industrijske parkove.

POV od AT30oval do AT300oval sastoje se od jednog vertikalnog rezervoara sa ovalnim dnom, napravljenog od polipropilena – biološkog reaktora.
Asortiman malih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od AT30oval do AT300oval dizajniran je za decentralizovana i polucentralizovana rešenja za prečišćavanje otpadnih voda u rasponu od 4,5 do 33,8 kubnih metara dnevno (30PE-225PE).
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda koji se sastoje od bioloških reaktora od AT30oval do AT300oval mogu se postepeno proširiti do kapaciteta 135 kubnih metara dnevno (900PE) paralelnim instaliranjem nekoliko jedinica.

Delovi sistema:
– Tank za kompresor
– Crpna stanica sa mehaničkim predtretmanom za otpadne vode
– Rezervoar za mulj
– Programator

Karakteristike i prednosti:
– Kompaktnost
– Niski troškovi rada
– Jednostavan transport
– Pouzdan rad
– Visok kvalitet otpadnih voda
– Daljinski nadzor i upravljanje
– Odsustvo mirisa
– Nizak nivo buke

Tehničke karakteristike:

Instalacija AT 30 do AT 300 ovalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Ugrađuju se u pripremljenu rupu kao podzemni rezervoari na betonskoj ploči debljine oko 300 mm tako da se gornja ivica revizijskih šahtova postavi oko 50 mm iznad terena. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je ojačano, bez potrebe za postavljanjem betona.
Zatrpavanje rezervoara vrši se sortiranim materijalom frakcije 4/8 mm.
Zatrpavanje treba izvoditi slojevito, dok stvara povratni pritisak punjenjem vode u rezervoar.