Rezervoari za vodu

Podzemni rezervoari

Rezervoari za vodu su 100% vodootporni, proizvedeni roto tehnologijom oblikovanja. Eliminišu mogućnost pojave podzemne vode, a imaju višestruku primenu kako u podzemnim tako i u nadzemnim uslovima.

niskoprofilni podzemni rezervoari za vodu

Upotreba podzemnih plastičnih rezervoara Aquatec

Podzemna upotreba

Prednosti niskoprofilnih podzemnih plastičnih rezervoara

 • Niski profil za plitko i ravno iskopavanje i ugradnju
 • Zapremina 2,3 m3
 • Iskop samo 3×3 x1,4 metra
 • Rotaciono oblikovanje bez šavova i spojeva
 • Dug vek trajanja
 • Mala težina – 140 kg
 • Ugradnja na zbijenu podlogu – šljunak
 • Materijal za zatrpavanje- šljunak 4/8 mm
 • Poklopac sa ključem
rezervoari za vodu

NISKO PROFILNI PODZEMNI PLASTIČNI REZERVOARI – TIP TD

Podzemni niskoprofilni plastični rezervoari su 100% vodonepropusni, proizvedeni tehnologijom roto modelovanja. Nakon eliminacije mogućnosti pojave podzemnih voda, rezervoar se postavlja na sabijenu podlogu debljine 25 cm, uključujući preklapajući otisak rezervora za 20cm. Za zatrpavanje rezervoara koristi se 30 cm šljunka 4/8. Za insprekciju i crpljenje akumulirane vode ostavljeni su revizioni otvori prečnika 600 mm. Tankovi sadrže integralne produžetke. Ulazna cev se nalazi na dubini od 300mm ispod površine produžetka. Dodatna proširenja su moguća za dublje otvore o čemu se možete konsultovati sa našim stručnjacima.

Podzemni niskoprofilni plastični rezervoari su dizajnirani tako da sadrže ulznu cev dok se izlazna tačka može izabrati tokom instalacije iz predefinisanih položaja. Rezervoari se postavljaju na sabijenu podlogu bez potrebe za izlivanjem betonske ploče. Rezervoar je uv stabilizovan i sadrži poklopac koji se može zaključati.

Maksimalna dubina ulazne cevi je 800 mm ispod površine za ugradnju nppd rezervoara td.

Video prikaz instalacije niskoprofilnih podzemnih plastičnih rezervoara:

Niskoprofilni podzemni plastični tank td – dimenzije:

Tip
TD 3,2

Zapremina
3,2

Dužina x Širina mm
2400 x 2400

Ukupna Visina mm
1180

Podloga
šljunak 4/8 mm

Standardni oblik rezervoara nppr tip td:

 • Polietilen
 • Prirodna bela boja
 • Ø kontrolni otvor prečnika 600 mm
 • Ulaz/izlaz DN 125

horizontalni podzemni plastiČni rezervoari za vodu - hppr tip th

Korišćenje Aquatec HPPR

Podzemna upotreba

 • Rezervoar za kišnicu
 • Rezervoar pumpnestanice
 • Akumulacioni rezervoar za otpadne vode
 • Osovina za navodnjavanje

Upotreba na površini

 • Rezervoar za kišnicu

Prednost HPPR

 • Rotaciono oblikovanje bez spojeva i varova
 • Dug vek trajanja
 • Mala težina
 • Jednostavna manipulacija
 • Postavljanje na zbijenu podlogu bez upotrebe betona ukoliko je isključena mogućnost pojave podzemnih voda
 • Nenadmašno niska cena u odnosu na kvalitet
 • Poklopac sa ključem
 • Polietilen
 • Prirodna bela boja
 • Kontrolni otvor prečnika 600 mm
 • Ulaz/izlaz dn 125
rezervoari za vodu

Horizontalni podzemni plastični rezervoari – TH tip

Horizontalno postavljeni th podzemni plastični rezervoari su 100% vodonepropusni rezervoari proizvedeni tehnologijom rotomodulinga. Ako je mogućnost pojave podzemnih voda eliminisana rezervoar se postavlja na sabijenu podlogu debljine 25 cm uključujući preklapajući otisak rezervoara za 20cm. Zatrpava se slojevima šljunka 4/8debljine 30cm. Revizioni otvori prečnika 600 mm namenjeni su za reviziju i crpljenje. Rezervoari imaju integrisano proširenje. Dubina ulaznog cevovoda je 500 mm ispod površine koja se koristi sa produžetkom. Dodatna proširenja su dostupna za dublje otvore, o čemu se možete konsultovati sa našim stručnjacima.

Horizontalno postavljeni podzemni plastični rezervoari su dizajnirani sa predefinisanim ulazom i izlazom. Postavljaju se na sabijenu podlogu bez upotrebe temeljne betonske ploče.

Hppr sadrže standardni poklopac zelene boje sa ključem. Poklopci su uv stabilizovani i po njima se može gaziti.

Niskoprofilni podzemni plastični rezervoari tip TH – dimenzije:

Tip
TH 2,3
TH 3,15
TH 4,2
TH 5,2
TH 6,2

Zapremina m3
2,30
3,15
4,20
5,20
6,20

Dužina x Širina mm
2400
2400
2400
2400
2400

Ukupna Visina mm
1500
1700
1920
2120
2300

Podloga
šljunak 4/8 mm

Standardni oblik rezervoara hppr TH tip:

 • Polietilen
 • Prirodna bela boja
 • Ø kontrolni otvor prečnika 600 mm
 • Ulaz/izlaz DN 125

Dodatni pribor:

 • Metalna sigurnosna rešetka – zadržava veće predmete na ulazu u rezervoar
 • Produžeci (540, 300, 200 mm) dizajnirani za postizanje potrebne dubine dotoka u rezervoar
 • Filter za filtriranje kišnice – sakuplja plutajući sediment

Ostali pribor:

 • Ulazne cevi DN 125

vertikalni podzemni rezervoari za vodu - tip T

Upotreba Aquatec vertikalnih podzemnih plastičnih rezervoara

Podzemna upotreba

 • -Rezervoar za kišnicu
 • Rezervoar pumpnestanice
 • Akumulacioni rezervoar za otpadne vode
 • Osovina za navodnjavanje

Površinska upotreba

 • Rezervoar za kišnicu
 • Rezervoar za fermentaciju voća

Prednosti vertikalnog podzemnog plastičnog rezervoara:

 • Rotaciono oblikovanje bez varova i spojeva
 • Dug vek trajanja
 • Mala težina
 • Jednostavna manipulacija
 • Postavljanje na zbijenu podlogu bez upotrebe betona ukoliko je isključeno postojanje podzemnih voda
 • Odličan odnos cene i kvaliteta
 • Poklopac sa ključem
rezervoari za vodu

Vertikalni podzemni plastični rezervoar – T tip

Vertikalni podzemni plastični rezervoari tipa t su proizvedeni tehnologijom roto oblikovanja i 100% su vodonepropusni. Ako je eliminisana mogućnost pojave podzemnih voda, rezervoar se postavlja na armiranu betonsku ploču debline 15 cm, uključujući i preklapajući otisak rezervoara za 20 cm. Za zatrpavanje rezervoara koristi se šljunka 4/8 u slojevima od 30 cm. Za crpljenje sakupljene vode predviđeni su revizioni otvori prečnika 600 mm. Rezervoari imaju integralni nastavak. Dubina ulazne cevi je 500 mm ispod površine sa nastavkom. Dodatna proširenja su moguća za dublje otvore o čemu se možete konsultovati sa našom stručnom službom.

Rezervoaari se isporučuju sa standardnim zelenim poklopcem sa ključem.

Poklopci su uv stabilizovani i po njima se može hodati.

Ulazni otvor nalazi se na dnu produženog dela iznad tela rezervoara, što omogućava izlivanje i prelivanje kanalizacionog priključka iz objekta.

Podzemni plastični rezetvoari tip T – dimenzije:

Tip
T1
T2
T3

 

Zapremina m3
1,0
2,0
3,0

Dužina x Širina mm
1200
1600
1900

Ukupna Visina mm
1750
1880
2000

Podloga
beton

Standardni oblik rezervoara T tip:

 • Polietilen
 • Prirodna bela boja
 • Ø kontrolni otvor prečnika 600 mm
 • Ulaz/izlaz DN 125

Dodatni pribor:

 • Metalna sigurnosna rešetka – zadržava veće predmete na ulazu u rezervoa
 • Produžeci (540, 300, 200 mm) dizajnirani za postizanje potrene dubine dotoka u rezervoar
 • Filter za filtriranje kišnice – sakuplja plutajući sediment

Ostali pribor:

 • Ulazne cevi DN 125

POSTUPAK PROTIV POPLAVA - UPOZORENJE OD POPLAVA

U bliskoj prošlosti srednja Evropa je doživela velike poplave. Vlada je jedini entitet koji ima sposobnosti i kapacitete za rešavanje problema poplava. Vlasnici stambenih kuća takođe mgu doprineti izgradnji protivpoplavnog sistema. Sakupljanjem kišnice u podzemnom akumulacionom rezervoaru smanjila bi se količina vode koja dospeva u prirodni tok ili infiltraciju.
Kako zahvatanje 5000 litara voda značajno umanjuje štete od poplava
ako svaka stambena jedinica zadrži u kišnoj sezoni 5000 litara vode koju će upotrebiti kasnije u sušnim periodima godine za zalivanje pranje automobila i dr, to će sprečiti da u naselju od 500 kuća, 2.500.000 litara vode dospe u tlo ili potoke. Akumulacija samo 1000 litara kišnice dovaljna je da prouzrokuje poplave i velika oštećenja u podrimima ili na imanju.
Koliko podruma je spašeno od poplave?
Ove brojke su date kako bismo pokazali kako mi, savesni ljudi, možemo doprineti izgradnji protivpoplavnog sistema.
U nekim zemljama Evropske unije zakoni zahtevaju hvatanje kišnice u kišnim sezonama, a zapremina rezervoara u koji se kišnica zahvata uslovljen je površinom krova.