BIO PREČISTAČI

Rezidencijalna upotreba - Porodične kuće, vikendice

Sistemi koji su predviđeni za porodične kuće, vikendice i druge rezidencijalne objekte. Veličina prečistača se određuje na osnovu broja članova domaćinstva.

Kompaktna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sastoje se od jednog vertikalnog cilindričnog rezervoara napravljenog od polipropilena – BIOLOŠKI REAKTOR

bio septičke jame rezidentalni objekti

Karakteristike i prednosti:

 • Kompaktna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Minimalizovani građevinski radovi.
 • Brza i laka instalacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Dodatna oprema postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

 • Tank za kompresor
 • Tank za skladištenje prečišćene vode
 • Servisni komplet
 • Programator

Visok kvalitet otpadnih voda:

 • Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa biološkim uklanjanjem azota sa visokom efikasnošću (denitrifikacija preko 90% i nitrifikacija preko 80%) zahvaljujući patentiranom vertikalnom protočnom lavirintu.
 • Biološko uklanjanje fosfora u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda sa visokom efikasnošću preko 80% zahvaljujući patentiranom vertikalnom protoku.

Prednosti tehnologije:

 • Moguća je ponovna upotreba prečišćene vode iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Ispuštanje u osetljive vode, podzemne vode, vode za kupanje.

Tehnički parametri rezidencijalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AT6-AT20:

Dodatna oprema za prečistače otpadnih voda

Programator
AQC BASIC ili AQC BASIC GSM

Kompresor za oksigenizaciju

Tank za kompresor

Jednostavna instalacija

POV tipa AT 6 do AT 20 ugrađuju se u jamu sa armirano-betonskom pločom debljine 15 cm na dnu, postavljenom tako da se gornja ivica rezervoara nalzi na oko 5 cm iznad terena. U slučaju postojanja podzemnih voda te ako projektna dokumentacija to zahteva, POV treba betonirati do visine određene projektnom dokumentacijom. POV mora da se napuni vodom (do nivoa odvodne cevi) pre nego što se počne sa zasipanjem. Detaljna uputstva za instaliranje POV data su uputstvima za upotrebu koja dobijate uz kupljeni prečistač. Naš tim može se pobrinuti za instalaciju.

NAJPRODAVANIJE IZ PONUDE

AT 6 - Prečistač otpadnih voda za četvoročlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215376135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1400 mm
1800 mm
1300 mm
1150 mm
125/125

260.159,00 din

AT 8 - Prečistač otpadnih voda za šestočlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215375135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1400 mm
2200 mm
1700 mm
1500 mm
125/125

316.386,00 din

prečistači otpadnih voda

AT 10 - Prečistač otpadnih voda za osmočlana domaćinstva

*sa tankom za kompresor
SKU: 364215376135191

Dimenzije i kapacitet

Prečnik prečistača:
Visina prečistača:
Visina ulazne cevi:
Visina izlazne cevi:
Prečnik ulazne/izlazne cevi:

CENA SA PDV:

1750 mm
2000 mm
1500 mm
1250 mm
125/125

421.092,00 din